Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/australiatours.dk/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Info & Rejsevilkår - Læs AustraliaTours' info og rejsebetingelser
BESTIL TILBUD
77 34 60 61

Info & Rejsevilkår


Find al vigtig

& praktisk information her

Info & Rejsevilkår

Betingelserne gælder ved køb af pakkerejser samt ved køb af flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser (købt alene) fra en rejsekonsulent hos AustraliaTours.

Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af AustraliaTours udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

– Transport
– indkvartering
– anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

USATOURS.dk er den tekniske arrangør og optræder som arrangør i henhold til pakkerejseloven ved salg af pakkerejser.

 1. Aftaleindgåelse

  AustraliaTours er kun bundet af et fremsendt tilbud indtil den angivne frist. Aftaleforholdet mellem kunden AustraliaTours er bindende ved kundens mundtlige eller skriftlige accept af tilbuddet. Priserne i tilbuddet kan kun garanteres ved rettidig betaling. Ved accept af rejsen forpligter kunden sig til at betale rejsens fulde pris uanset om rejsen afbestilles, eller gennemføres.

 2. Pris

  Rejsens pris omfatter flybilletter t/r inkl. alle skatter og afgifter, og/eller et ønsket antal nætter i den valgte værelsestype på det valgte hotel samt afgift til lovpligtig Rejsegarantifond, med mindre andet er anført i tilbuddet. Morgenmad, parkering, og transport mellem lufthavn og hotel er ikke inkluderet i prisen, med mindre andet er anført. På hoteller i Australien kan der forekomme Resort fee. Med mindre andet er aftalt, er Resort fee ikke inkluderet i prisen.

 3. Betaling

  Ved accept af tilbuddet skal det aftalte depositum samt eventuel præmie for afbestillings- og rejseforsikring betales til AustraliaTours, medmindre andet er aftalt. Senest 60 dage inden afrejse skal slutbetaling være betalt til AustraliaTours Ved køb af en pakkerejse, flybillet, hotelophold mv. med afrejse inden for 2 måneder efter købet, skal den fulde pris for rejsen samt eventuel præmie for afbestillings- og rejseforsikring betales med det samme. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt pr. e-mail senest 14 dage før afrejse.

 4. Prisændringer efter aftalens indgåelse

  AustraliaTours kan indtil 20 dage før afrejse forhøje den aftalte pris for rejsen som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser samt skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter. AustraliaTours har valgt ikke at udnytte muligheden for at forhøje den aftalte pris for rejsen ved ændringer i valutakurser, som er anvendt ved beregningen den aftalte pris for rejsen.

 5. Kundens mulighed for ændringer

  Pakkerejser (med undtagelse af flybilletter) samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) kan ændres senest 60 dage før afrejse mod et ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. person, hvis den af kunden ønskede ændring er mulig, med mindre andet er anført. Ændringer senere end 60 dage før afrejse følger reglerne for afbestilling i pkt. 6 nedenfor.
  AustraliaTours har ingen ændringsret i forhold til de anvendte flyselskaber, og flybilletter kan derfor i intet tilfælde ændres af kunden. Dette gælder både flybilletter købt alene, og flybilletter der er en del af en pakkerejse.
  Såfremt AustraliaTours ændringsret over for tredjemand (hoteller mv.) er strengere end her anført, vil kundens ændringsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.

 1. Kundens mulighed for afbestilling

  Pakkerejser (med undtagelse af flybilletter) samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) kan afbestilles senest 60 dage før afrejse mod et ekspeditionsgebyr på DKK 2.500 pr. person, med mindre andet er anført.Ved afbestilling 59-30 dage før afrejse af pakkerejser (med undtagelse af flybilletter) samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) tilbagebetales 75 % af den samlede pris for rejsen (med undtagelse af prisen for flybilletter og billeje).Ved afbestilling 29-5 dage før afrejse af pakkerejser (med undtagelse af flybilletter) samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) tilbagebetales 50 % af den samlede pris for rejsen (med undtagelse af prisen for flybilletter).Ved afbestilling senere end 5 dage før afrejse af pakkerejser samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) mistes hele den samlede pris for rejsen.
  AustraliaTours har ingen afbestillingsret i forhold til de anvendte flyselskaber, og flybilletter kan derfor i intet tilfælde afbestilles af kunden. Dette gælder både flybilletter købt alene, og flybilletter der er en del af en pakkerejse.Såfremt AustraliaTours afbestillingsret over for tredjemand (hoteller mv.) er strengere end her anført, vil kundens afbestillingsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.Pakkerejser kan endvidere afbestilles, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, med mindre kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

 1. AustraliaTours mulighed for ændringer og aflysning

  Ændres eller aflyses en pakkerejse inden rejsens påbegyndelse, vil kunden hurtigst muligt modtage besked herom. Aflyser AustraliaTours en pakkerejse, uden at dette skyldes kundens forhold, eller ønsker kunden ikke at deltage i rejsen som følge af væsentlige ændringer, har kunden ret til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, eller at deltage i en anden rejse efter eget valg, såfremt AustraliaTours uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette, jf. pakkerejselovens § 16.I alle andre tilfælde end ved køb af pakkerejser (flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer AustraliaTours alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv., og AustraliaTours er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger eller lignende, og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

 1. Kundens forpligtelser

  Kunden er straks efter modtagelse af rejsedokumenter forpligtet til at kontrollere rigtigheden af oplysningerne i rejsedokumenterne, herunder at for- og efternavn er korrekt og stemmer overens med det i passet indførte navn. Ukorrekt anført navn kan føre til afvisning ved check-in i flyet eller ved grænsen fra/til Danmark. AustraliaTours påtager sig intet ansvar for de følger ukorrekte oplysninger måtte medføre.Kunden er selv ansvarlig for forhold vedrørende pas, visum, sundhedsmæssige forhold, vaccinationer mv., der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres. Gennemføres en rejse ikke pga. manglende rejsedokumenter, gyldigt pas, nødvendigt visum, vaccinationsattester mv., har AustraliaTours ret til at beregne sig den totale pris, og kunden kan ikke kræve refusion for de uudnyttede ydelser eller erstatning. Det samme gælder, hvis kunden udebliver fra en rejse, eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt.

 1. Rejse- og afbestillingsforsikring

  AustraliaTours anbefaler, at kunden tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af sygdom mv. Afbestillingsforsikring kan bestilles gennem AustraliaTours i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring senest sammen med bestillingen af rejsen. Vilkårene for afbestillingsforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår.Den almindelige danske sygesikring dækker ikke uden for Europa. AustraliaTours anbefaler, at kunden tegner en rejseforsikring, der dækker fx. udgifter til lægebehandlingen, sygeledsagelse/-tilkaldelse, erstatningsrejse, stjålet eller beskadiget bagage, bagageforsinkelse, hjemkaldelse, evakuering m.v. Rejseforsikring kan bestilles gennem AustraliaTours i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring. Vilkårene for rejseforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår.

 1. Flytider i rejseplan og billet

  De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udsendelse af flybilletter og rejseplan eller rejsebevis kan der forekomme tidsændringer, og kunden er forpligtet til altid at kontrollere afgangstiderne/-stederne op til afrejse. Kontakt flyselskaber herfor eller gå online på www.checkmytrip.com (efternavn og bookingkode)

 2. Check-in tid/mødetid

  Det anbefales, at kunden allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn undersøger de aktuelle check-in tider for hjemrejse/den videre rejse. For oversøiske rejser er check-in tid altid minimum 2 timer før afgang.

 3. Reklamation

  Reklamation over mangler, aflysninger, ændringer mv. ved en pakkerejser skal inden rimelig tid fremsættes af kunden over for AustraliaTours, flyselskabet, hotellet mv. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen, aflysningen, ændringen mv. og gøre krav gældende, med mindre AustraliaTours har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. Afhjælpes en mangel inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen.
  Oplever kunden en mangel på rejsen, skal kunden uden unødigt ophold kontakte AustraliaTours repræsentant eller agent på stedet. Afhjælpes situationen ikke tilfredsstillende på stedet, skal kunden uden unødigt ophold kontakte AustraliaTours i Danmark på SMS 71236068 eller e-mail kontakt@AustraliaTours.dk
  Reklamationer skal i alle andre tilfælde (flybilletter, hotelophold, andre turistmæssige ydelser mv. købt alene) fremsættes direkte over for flyselskabet, hotellet mv., idet AustraliaTours alene agerer som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og ikke er ansvarlig for mangler, aflysninger, ændringer mv.

 1. AustraliaTours’ ansvar

  AustraliaTours’ ansvar over for kunden er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner, fx. Warszawa-konventionen om international luftbefordring og Athen-konventionen om befordring til søs af passagerer og deres bagage.AustraliaTours er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for tab som følge af aflysninger, ændringer, mangler mv., når aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end et i aftalen angivet minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en i aftalen angivet frist, aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold, aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af AustraliaTours eller nogen, AustraliaTours er ansvarlig for, eller aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som AustraliaTours eller nogen, AustraliaTours er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.I alle andre tilfælde end ved pakkerejser (flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer AustraliaTours alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og AustraliaTours er derfor ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger, mangler eller lignende, og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

 1. Bagageopbevaring

  Opbevaring af bagage i hotellets bagageopbevaringsrum er altid på eget ansvar. Beskadiget eller bortkommet bagage erstattes ikke af AustraliaTours.

 2. Internationalt kørekort

  Skal man køre bil i Australien eller New Zealand anbefaler AustraliaTours kraftigt, at man anskaffer sig et internationalt kørekort. Dette kan fås hos Borgerservice i din kommune og koster ca. 100 kr.

 3. Medicin og vaccinationer

  Receptfri medicin kan frit medbringes. For receptpligtig medicin anbefales en engelsksproget erklæring fra din læge som dokumentation. Kontakt denne eller gå til www.ssi.dk for aktuel information om vaccinationer.

 4. Toldbestemmelser

  Til Australien er det ikke lovligt at indføre nogen form for madvarer, dyr, levende eller udstoppede. Planter, blomster, nødder og jord. De australske myndigheder håndhæver kraftigt disse restriktioner og skriver bøder ud på stedet. For mere information om Australien gå til www.aqis.gov.au. Til New Zealand er der omtrent de samme retningslinjer, læs mere her www.customs.govt.nz. Det er altid den rejsendes ansvar at overholde gældende toldregler. Hvis du er i tvivl, kontakt venligst det pågældende lands ambassade.

 5. Øvrige betingelser

  Der tages forbehold for trykfejl.

 6. Tvister

  Hvis en tvist ikke kan løses mellem parterne, kan kunden indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

 7. Lovvalg og værneting

  Ethvert krav mod AustraliaTours behandles i henhold til dansk ret ved Københavns byret.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.